Jobcoaching | Voor het voorkomen van uitval en het versoepelen van re-integratie

Soms heeft iemand even wat meer aandacht nodig. Dat kan zijn om uitval te voorkomen en beter te gaan functioneren, maar ook om een (re-)integratieproces soepel te laten verlopen.

Met de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 van kracht is, is dat relevanter dan ooit. Een jobcoach kan – als onafhankelijke derde – een substantiële bijdrage leveren aan het succes van inspiratie, integratie en re-integratie.

Wat is jobcoaching?

Als jobcoach help ik mensen om (deels) te blijven werken of weer te gáán werken.

Gesprekken met werkgever en werknemer vormen de basis. In die gesprekken ga ik in op de specifieke situatie van de betreffende werknemer. Desgewenst kan ik de situatie ook breder bekijken. Denk aan het meekijken naar het ziekteproces, de werkprocessen en de manier van omgang met collega’s en leidinggevenden. In alle gevallen kijken we als team waar kansen, belemmeringen en/of verbeterpunten liggen. De gesprekken kunnen zowel op de werklocatie als op een andere gezamenlijk te kiezen locatie plaatsvinden.

Wanneer jobcoaching?

Jobcoaching bewijst zijn waarde onder meer in de volgende situaties:

  • Bij re-integratie na ziekte
  • Bij re-integratie vanuit een uitkeringssituatie
  • Bij proefplaatsing vanuit een uitkeringssituatie
  • Bij afnemende kwaliteit van de prestaties / hoog verzuim 
  • Bij integratie van mensen met een arbeidsbeperking

Bel me voor meer informatie of een kennismakingsgesprek