Psycho-coaching | Voor wie verder wil kijken dan kwaliteiten alleen

Coaching in de traditionele betekenis gaat vooral over het ontwikkelen en ontplooien van kwaliteiten. Maar soms wordt die ontwikkeling en ontplooiing geremd door diepere gronden.
Een mens blijkt dan vast te zitten in processen en gedragingen die niet beperkt zijn tot de ‘kantoortuin’. Psycho-coaching combineert coaching en psychotherapie om die grens te doorbreken.

Hoe werkt psycho-coaching?

Zelf sta ik aan de wieg van de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van coaching. Het uitgangspunt is dat ik mensen op een andere manier uitdaag. Ik breng zakelijke
‘struikelblokken’ naar vergelijkbare situaties in de privésituatie. Dit geeft dieper inzicht in patronen, emoties en gedragingen. Vanuit dit inzicht kan iemand actief aan de slag om zaken die hem of haar weerhouden, aan te pakken en te veranderen. Iemand creëert hiermee nieuwe en ruimere contexten en kaders.

Wanneer psycho-coaching?

Psycho-coaching bewijst zijn waarde onder meer in de volgende situaties:

  • Bij het onvoldoende aanslaan van personal coaching
  • Bij het bestaan van identieke blokkades in zakelijk en privé
  • Bij de wens tot ontwikkeling van meer dan kwaliteiten alleen
  • Bij het ontbreken van een ‘stevige’ bodem onder de kwaliteiten


Bel me voor meer informatie of een kennismakingsgesprek