Supervisie | Vergroot het zelfsturend vermogen van mensen bij veranderingen

Veranderingen hebben een grote impact op mensen en organisaties. Een reorganisatie of een nieuwe of gewijzigde functie kunnen ‘ineens’ nieuwe competenties vragen. Ook de eisen aan houding en gedrag kunnen een draai maken. Bovendien brengen ze vaak een behoorlijke stroom onzekerheid met zich mee. Een supervisor of coach kan helpen de veranderingen in een rustig vaarwater te brengen en het zelfsturend vermogen van mensen te vergroten.

Hoe werkt supervisie?

Een supervisor of coach helpt mensen om afstand te nemen tot het dagelijkse werk. Mijn ervaring is dat deze vorm van persoonlijke begeleiding vaak leidt tot de gewenste verdieping en tot inzicht in het vereiste beroepsniveau. Samen brengen we de werksituatie in kaart en analyseren we door de medewerker(s) ingebrachte praktijkhobbels. Welke problemen komen ze tegen? Hoe lossen ze het nu op? Is het resultaat daarvan bevredigend? Of zijn er wellicht effectievere alternatieven?

En is er sprake van onzekerheid? Dan onderzoek ik samen met de betreffende medewerker(s) hoe hij of zij dit met de aanwezige kwaliteiten kan hanteren. In veel gevallen zie je zelfs een ombuiging van onzekerheid naar bewustzijn. Het tijdig oppikken van signalen die duiden op gevoelens of gedragingen van minderwaardigheid, helpt om erger te voorkomen. Op structurele samenwerkingsproblemen, overmatige stress of een burn-out, zit tenslotte niemand te wachten.

Wanneer supervisie?

Supervisie bewijst haar waarde onder meer in de volgende situaties:

  • Bij het ‘eigen maken’ van een nieuwe baan
  • Bij het vergroten van het zelfsturend vermogen van mensen
  • Bij het begeleiden – op medewerkersniveau – van reorganisaties  
  • Bij samenwerkingsproblemen
  • Bij het versterken van kennisdeling

Bel me voor meer informatie of een kennismakingsgesprek