Sport-coaching| Je mogelijkheden ten volle benutten

Het is vreemd. Meestal weten we zelf heel goed waartoe we allemaal in staat zijn. Of we vermoeden het in elk geval. De weerbarstige praktijk blijkt ons toch te begrenzen. Sport coaching helpt ons die begrenzing te doorbreken. Het leert ons onze talenten en mogelijkheden ten volle te benutten.

Hoe werkt sport-coaching?

In een traject van sport coaching help ik de deelnemers inzicht te verkrijgen in nog niet ontdekte of verborgen mogelijkheden.
 In een serie gesprekken houd ik ze een spiegel voor. De gesprekken zijn van dien aard, dat 'ontsnappen aan jezelf' niet mogelijk is. Het resultaat moet zijn dat de deelnemers hun eigen grenzen slechten. Na sport coaching moeten ze in staat zijn om alles wat in ze zit daadwerkelijk te kunnen aanspreken en gebruiken.

Wanneer sport coaching?

Sport coaching bewijzen hun waarde onder meer in de volgende situaties:

  • Bij het slechten van eigen grenzen
  • Bij het gevoel te hebben dat er meer in zit (maar nog niet is uitgekomen)
  • Teams beter laten functioneren
  • Bij het treden buiten de eigengemaakte mogelijkheden

Bel me voor meer informatie of een kennismakingsgesprek