voor o.a. Psychotherapie, Burnout en Stress, Relatietherapie, EMDR, Trauma, PTSS, Hypnotherapie, PDS, Rouwverwerking en Coaching.

Psychotherapie

Mijn werkwijze is een combinatie van de cognitieve gedragstherapie en psychotherapie, met daarin verweven hypnotherapie en NLP en andere psychotherapeutische zienswijzen zoals logotherapie en existentiële analyse.

De theorie van de klassieke gedragstherapie ging uit van de eenvoudige gedachte dat alle gedrag is aangeleerd, en dus ook afgeleerd kan worden.

Dat zou ook gelden voor gedrag dat klachten veroorzaakt en symptomen die uit irrationele angsten of waanideeën voortkomen. Maar zo simpel blijkt de werkelijkheid niet te zijn; daar kwamen ook de gedragstherapeuten achter. Zij zien nu in dat de mens niet 'maakbaar' is.

Niet alleen het sociale milieu speelt een rol, maar ook iemands aanleg, zijn erfelijke eigenschappen, en zijn manier van in de wereld staan. Moderne gedragstherapeuten en psychotherapeuten wijzen het bestaan van onbewuste processen niet meer af. Zij gebruiken juist de cognitieve psychotherapie en psychologie, een wetenschap die de werking van de hersenen probeert te verklaren.

Kennisverwerking, waarneming, herinnering, maar ook denken, voelen, emoties, hopen en geloven zijn cognitieve processen en daarop grijpen gedragstherapie en de cognitieve psychotherapiën in door middel van psychotherapie.

Kortweg:" wat een mens voelt en doet, hangt vaak samen met de situatie waarin hij verkeert".

Belangrijk hier is ook hier het verhaal van de cliënt en de motieven die achter zijn gedrag liggen, maar de psychotherapie richt zich meer op één speciaal punt: de vermindering van die klacht.

De therapeut zoekt ook uit onder welke condities de klacht zich voor doet. Met een scala aan technieken, waaronder oefeningen en opdrachten die de cliënt thuis kan uitvoeren, wordt 'de klacht' verminderd. Dit soort behandelingen duurt over het algemeen korter en heeft meer structuur dan de psychodynamische therapieën.

Meestal gaat het echter om meer dan alleen de psychische klachten, het gaat dan vaak om een bestaansinvulling, letterlijk "zinontdekking". Zinontdekking plaatst de mens in zijn situatie, dat wil zeggen "zijn verleden, heden en toekomst in een nieuw perspectief ". "Hij wordt zich bewust van het waarom, wat hij er toe doet en van de stroom gebeurtenissen waaraan hij deel heeft.

Zinontdekking kan betrekking hebben op het verleden, wanneer een persoonlijke gebeurtenis achteraf door de patiënt toch anders wordt beoordeeld dan op het moment zelf. Zinontdekking kan daarnaast betrekking hebben op de toekomst en op het nu.

Zinontdekking is geen passief proces van afwachten totdat de mens zin ziet of ervaart, maar juist een actief proces van het creëren van nieuwe contexten en kaders. En soms is een goed gesprek al voldoende.

voor o.a. Psychotherapie, Burnout en Stress, Relatietherapie, EMDR, Trauma, PTSS, Hypnotherapie, PDS, Rouwverwerking en Coaching.