Hulp nodig bij verwerking | Als je blijft steken in het verwerkingsproces

 

Verwerking Rijswijk?

Iedereen maakt in zijn leven ingrijpende veranderingen mee. Dat kan gaan om het verlies van een dierbare, maar ook om zaken als een nieuwe baan of een verhuizing. Het verwerkingsproces dat hiermee gepaard gaat, is een heel natuurlijk en menselijk proces. De duur van het proces van verwerken, loslaten en jezelf aanpassen aan de nieuwe situatie, verschilt van mens tot mens. Een algemeen devies is: ‘Neem de tijd!’ Je zult zien dat je dan door de tegenslag juist veerkracht ontwikkelt. En heb je het gevoel dat je er zelf niet uitkomt, dan is hulp geboden. Dus bij Sander Post van der linde kun je o.a. terecht voor verwerking Rijswijk. Meer weten over Sander, klik dan hier voor meer info.

Hoe werkt verwerking?

Volgens Elisabeth Kübler-Ross – een Zwitsers-Amerikaanse psychiater – bestaat het proces van rouwverwerking uit de volgende fasen:

  • Ontkenning | Een algemeen afweermechanisme waarbij je de waarheid geheel afwijst. Zo kun je de waarheid gedoseerd tot je laten komen. Aan het einde van deze fase ga je op zoek naar de feiten, de waarheid, de schuldige.
  • Protest (of boosheid) | Deze fase kenmerkt zich door veel woede. Vaak zie je dat je de schuld buiten jezelf zoekt. Door je hierop te richten, ontwijk je ook het gevoel van verlies en verdriet.
  • Onderhandelen en vechten | Op een gegeven moment merk je dat protesteren en boosheid niet werken. Je kunt nu proberen het verlies te verwerken door jezelf doelen te stellen of beloftes te maken.
  • Depressie | Hebben voorgaande fasen je niet (voldoende) geholpen en is verdriet niet langer te ontkennen? Dan loop je het risico in een depressie te raken. Met alle symptomen van dien.
  • Aanvaarding | In deze fase kijk je het verdriet in de ogen en ‘sluit je er vrede mee’.

Blijf je steken in een van de fasen van dit verwerkingsproces, dan kan ik je helpen om verder te komen.

Wanneer verwerking?

verwerking treedt op na grote en – op het oog – minder grote verliezen, zoals:

  • verlies van een dierbare, geliefde of vriendschap
  •  ziekte
  • scheiding
  • ontslag
  • verhuizing

Dus verwerking Rijswijk? Bel me voor meer informatie of een afspraak.